Každý den je štědrý den (1.1.2019)

V době předvánoční jsem se setkala v Praze s jedním ze svým mexických přátel. Neviděli jsme se dlouho, a proto bylo tak přirozené, že mi ihned sdělil všechny své novinky. Nadšeně se rozpovídal  o tom, jak konečně odchází ze své právní kanceláře brzo, že již odpoledne je na golfovém hřišti.  Asi jsem měla v očích údiv, takže dodal, že to dokázal jednoduchým poznáním.  Dal stranou ego.  Přestal chtít být nejlepší a našel si kolem sebe velmi schopné lidi, kteří toho vědí prý i více než on, ale nemají jeho zkušenosti.  Těm dává volnou ruku a v jeho firmě vládne jediné pravidlo:  „Můžete se mě na cokoli kdykoli zeptat, ale tak, abych mohl odpovědět ano/ne.“  „Tak si zajistím, že dříve, než za mnou přijdou, už na tom tématu pracovali, hledali, mají názor i návrh řešení a jen potřebují mé dobrozdání, ujištění se či nasměrování jak dál“, říká mi zvesela nad porcí svíčkové.

Golf nazývá svým hobby. Když skončí práci, jde za svým hobby, kam patří i jeho rodina. „Ali, jaká jsou teď Tvá hobby? Hraješ ještě tenis?“, zeptá se náhle slovně i pohledem, jako by mu přišlo, že už dlouho mluví o sobě. Má první reakce je vnitřní smích. „Tuhle větu jsem neslyšela už mnoho let“, opáčím a věru potřebuji získat čas. Ale najednou, někde z mého ryzího bytí slyším, jak mé rty vynášejí na světlo odpověď: „Můj život je mé největší hobby.“ Bác! Cítím sílu tohoto tvrzení. Je tak opravdové, tak doslovně vyjadřující můj současný stav, že se sama zasměju nad krásou téhle mé jednoduché pravdy. Uvědomuji si, že žiju totéž uvnitř sebe jako navenek. Zažívám poznání, že přesně toto je obsah mantry SAT NAM (=já jsem pravda).  Mezitím, co mě mé poznání provede celou sérií vnitřních uvědomění, můj kamarád položí příbor, utře si obřadně ústa, opře se o židli a hluboce se na mě zadívá. A já vím, že mi on dnes přinesl štědrou nadílku a vzápětí já jemu.

Každý den je štědrý, každý den se naděluje poznání, láska a vědomí toho, že začínáme spojovat  kousky v celek.  Dělení na práci, hobby, Ty, já, oni, Mexičan, Češka, atp. pomalu ale jistě začíná brát za své.