Příběh Alice E.

…narodila jsem se proto, abych byla tou, jíž jsem. Abych milovala sebe a všechny lidi a abych o tom mluvila. S nadějí, že má Pravda pomůže jiným žít jejich Pravdu … s láskou,  Alice E. 

Alice E. je spojení Alice člověka a energetické rovnováhy mužského a ženského principu ve fyzickém i všech jemnohmotných tělech Alice.
Motýl – člověk je pro mě symbolem propojení protikladů za účelem dosažení nové úrovně vědomí, jejíž náboj je neutrální.

 

Byla jednou jedna žena Alice a bylo jednou jedno Equilibriummm, stavba typu „lingam yoni“ vztyčená na místě prastaré pyramidy v jedné malé vesničce v Mexiku.
Spirituálním úkolem této zvláštní stavby, jejíž první kámen byl položen 12.12.2012, bylo aktivovat energii spojení mužského a ženského principu a otevřít tak cestu neduality/jednoty (cestu osvícení) v těch, kteří na to byli připraveni v momentě jejího dokončení v roce 2014. Měla jsem tu čest být všemu denně přítomná, prožít následně čtyři roky velmi hluboké transformace a těšit se přízni bezbřehé vesmírné lásky, které se mi v onu chvíli dostalo a navždy dostává.

Více též v radio rozhovoru  „Jak se mi žilo 12 let v Mexiku“,

v mé španělsky psané knize „Dejamos una huella“,

a na YouTube Equilibriummm.

 

 

 

Podporujeme

časopis o mezigenerační spolupráci a životních hodnotách

 

      pomoc dětem v chudobě