Řízení vnitřní energie – emoce, tělo.

YouTube Equilibriummm – tam najdete videa se cvičeními na nejrůznější fyzické a emoční obtíže. 

 

Pár slov k videím:

EMOCE jsou nedílnou součástí lidského života, patří k elementům, které člověk má, ať dělá co dělá. Jsou součástí hry – sbírání zkušeností naší nesmrtelné duše ve 3D prostoru. Emoce jsou úžasným nástrojem k poznávání a vyhodnocování stavu vlastního nitra, jakýmsi zrcátkem, v němž každý vidí sám sebe takového, jaký je.
Potíž s nimi nastává v momentě, kdy se stanou ředitelem naší reality, tzn. kdy je neumíme zažít a uvolnit, pustit či přeměnit v jinou energii, ale kdy si je schováváme a hromadíme je v sobě. Naše vnímání reality je pak zabarvené odstíny těchto emocí, které vyplavávají na povrch z naše podvědomí či nevědomí ve chvílích, kdy se to nejméně hodí. Naše ukrývaná pravda se tak nakonec stejně projeví, a to ve snaze nás upozornit na to, že s ní máme něco udělat.
Uvědomit si emoce, které zažíváme, nám dává možnost s nimi vědomě pracovat. Kundalini jóga nabízí jednoduchá cvičení, díky nimž OVLÁDÁTE EMOCE SVOU UVĚDOMĚLOU AKTIVITOU A ONY NEOVLÁDAJÍ VÁS.

Když hlásí TĚLO poruchu, je to až po té, co vznikla nerovnováha na úrovni energetické mapy člověka a ten neuměl zpracovat ani následné emoce. Např.:  Náhle narušení našeho elektromagnetického pole (aury) vede k emoci šoku či úzkosti. Pokud nevíme, co se šokem či úzkostí dělat, brzy nás začne tlačit na prsou, bolet nás v zádech, atp. Pak už téměř všichni reagují. Tělo je poslední úrovní, v němž se pravda ukáže, i když jsme ji předtím umě skrývali sami před sebou (vědomě či nevědomě).
Celá magie spočívá v tom SI NEUSTÁLE UVĚDOMOVAT CO CÍTÍME, CO VNÍMÁME, A MÍT NÁSTROJ NA TO, TO ZMĚNIT, POKUD CHCEME.

Upozornění: Cvičení a doporučení uvedená na této web stránce a na našem kanálu na Youtube nejsou v žádném případě doporučení lékařská. Z toho důvodu, máte-li pochybnosti, konzultujte je se svým lékařem.